Szkolenia dla biznesu


Szkolenia biznesowe dzieli się na otwarte i zamknięte. Na otwarte może zgłosić się każda osoba spełniająca określone warunki.

Szkolenia dla biznesu

Szkolenia biznesowe dzieli się na otwarte i zamknięte. Na otwarte może zgłosić się każda osoba spełniająca określone warunki. Szkolenia zamknięte organizowane są na zamówienie konkretnej firmy i dostosowywane do jej potrzeb. Firma zamawiająca szkolenie wybiera jej uczestników.

Możemy wyróżnić szkolenia skierowane do menedżerów, które mają rozwijać ich efektywność w roli przełożonych realizując następującą tematykę:

Komunikacja: niewerbalna, werbalna i retoryka;

Psychologia: rozpoznawanie osobowości, zarządzanie stresem, asertywność, perswazja, manipulacja i wywieranie wpływu;

Rozwój osobisty: wystąpienia publiczne, autoprezentacja i wizerunek, automotywacja i sztuka osiągania celów, zarządzanie sobą w czasie;

Menedżerski coaching pracowników i wspieranie pracowników w rozwoju osobistym,;

Zarządzanie zespołem: budowanie współpracującego zespołu, prowadzenie zebrań, rozwiązywanie konfliktów;

Motywowanie pojedynczych pracowników i zespołu;

Drugą funkcją szkoleń dla menedżerów jest poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej poprzez tematy: Zarządzanie: BSC – zrównoważona karta wyników, controlling, zarządzanie projektami, zarządzanie przez cele, zarządzanie procesami;

HR: metody wartościowania pracy, zarządzanie wynagrodzeniami, systemy motywacyjne, ocena pracowników, zarządzanie szkoleniami;

Sprzedaż: techniki sprzedaży, merchandising, negocjacje handlowe, sprzedaż detaliczna.

Spotkać można również szkolenia zawodowe, które mogą dotyczyć takich tematów jak: telefoniczna obsługa klienta, profesjonalny sekretariat, komunikacja z klientem, budowanie lojalności klientów czy obsługa obiekcji i reklamacji.

Koszty szkoleń wahają się w zależności od ich długości oraz poruszanych tematów. Najtańsze szkolenia otwarte dot. tematyki rozwoju osobistego, a ceny zaczynają się od 400 zł. Szkolenia z pozostałych tematów to koszt od 1500 – 4000 zł. Szkolenia zamknięte wyceniane są na 7000 – 10000 zł/dzień.