Psychologiczne metody badań

KOWEZ.EDU.PL

Szkolenia dla biznesu
Szkolenia psychologii biznesu
Jak dbać o rozwój pracownika
Szkolenia z zarządzania
Szkolenia dla inwestorów
Koszty szkoleń
Najpopularniejsze szkolenia
Firmy szkoleniowe w Polsce
Umiejętności menedżerskie
Rodzaje szkoleń
Dlaczego warto szkolić pracowników ?
Uczestnictwo w szkoleniach
Szkolenia z księgowości
Szkolenia z zarządzania
Zarządzanie projektem
Dotacje unijne
Psychologiczne metody badań
Polecamy
psychiatra Warszawa
prawa pacjentów
akademia medyczna
makroekonomia
Centrum Medyczne
home Nota prawna

Psychologiczne metody badań

W zależności od warunków w jakich powstaje i od celów jakim ma służyć diagnoza na podstawie badań psychologicznych może mieć różny zakres i charakter. Metody badawcze to:

- wywiad z osobą badaną poszerzony o wywiad z osobami z jej otoczenia
- obserwacja
- rozmowa psychologiczna
- eksperymenty
- testy
- analiza wytworów osoby badanej

Wywiad polega na zebraniu informacji dot. życia osoby badanej, jej aktualnej sytuacji i układu rodzinnego. Obserwacja to celowe i systematyczne spostrzeganie zachowania osoby badanej w określonych sytuacjach życiowych.

Rozmowa psychologiczna łączy cechy wywiadu i obserwacji. Osoba kierującą, wprowadzającą wątki tematyczne jest osoba badana, psycholog zaś podtrzymuje rozmowę – zadaje pytania, dzieli się swymi wrażeniami i odczuciami.

Eksperyment psychologiczny to doświadczenie przeprowadzone w warunkach kontrolowanych, który może mieć charakter laboratoryjny lub naturalny.

Testy to obiektywne próby do zbadania określonych procesów i cech psychicznych, dostarczające wyników, dających się ująć liczbowo. Testy powinny spełniać określone wymagania – być: wystandaryzowane, trafne, rzetelne, znormalizowane. Analiza wytworów obejmuje analizę pisma odręcznego, prac malarskich, pamiętników, życiorysów, różnych form literackich.

Diagnoza psychologiczna – powyższe metody badania nie są samodzielne, lecz stanowią jedynie środek do uzyskania określonych informacji i pomagają psychologowi weryfikować kolejne hipotezy, dostarczają materiału do końcowego podsumowania czyli diagnozy.

© 2011