Umiejętności menedżerskie

KOWEZ.EDU.PL

Szkolenia dla biznesu
Szkolenia psychologii biznesu
Jak dbać o rozwój pracownika
Szkolenia z zarządzania
Szkolenia dla inwestorów
Koszty szkoleń
Najpopularniejsze szkolenia
Firmy szkoleniowe w Polsce
Umiejętności menedżerskie
Rodzaje szkoleń
Dlaczego warto szkolić pracowników ?
Uczestnictwo w szkoleniach
Szkolenia z księgowości
Szkolenia z zarządzania
Zarządzanie projektem
Dotacje unijne
Psychologiczne metody badań
Polecamy
psychiatra Warszawa
prawa pacjentów
akademia medyczna
makroekonomia
Centrum Medyczne
home Nota prawna

Umiejętności menedżerskie

Szkolenia często przygotowywane są indywidualnie, w oparciu o analizę potrzeb firmy, jej kadrę menedżerską, a także z uwzględnieniem potrzeb personelu pracowniczego. Dogłębna analiza przygotowawcza ma na celu określenie oczekiwań wobec szkoleń, specyfiki szkolonej grupy, a dopiero potem przygotowywany jest ostateczny zakres szkolenia.

Przykładowe tematy szkoleń menedżerskich odbywają się z następujących dziedzin:

Przywództwo i umiejętności menedżerskie

- rozwój umiejętności przywódczych wiedza o współczesnym modelu przywództwa, wiedza o zadaniach i działaniach szefa, świadomość swojej roli wobec podwładnych, analiza swojego stylu kierowania, określenie rozwoju osobistego

- zarządzanie zespołem zasady funkcjonowania sprawnego zespołu, zrozumienie istoty ról zespołowych, rola i zadania lidera zespołu, umiejętność rozmowy z podwładnymi, najtrudniejsze wyzwania lidera zespołu

- zarządzanie projektem nabycie umiejętności zaplanowania i przeprowadzania własnego projektu, wiedza o zarządzaniu projektem, narzędzia skutecznego zarządzania projektem

- zarządzanie zmianą prowadzenie ludzi przez zmiany, reakcja na zmiany, kierowanie zmianami, plan wdrażania zmian, radzenie sobie z problemem wdrażania zmian, ryzyko i zagrożenia, likwidacja ewentualnych szkód

- rozwój kompetencji menedżerskich
- umiejętność budowania zespołu
- motywowanie i motywacja
- umiejętność rozwiązywania konfliktów
- jak podejmować decyzje menedżerskie
- narzędzia i techniki menedżerskie
- delegowanie zadań i uprawnień
- analiza transakcyjna w zarządzaniu zespołem

Rozwój osobisty menedżerów - prezentacje publiczne i autoprezentacje zasady prezentacji, umiejętność przygotowania atrakcyjnej prezentacji, techniki wykorzystywane przez mówców i prezenterów, umiejętność publicznego prezentowania i przemawiania

- asertywność
- komunikacja umiejętność komunikowania się, rola aktywnego słuchania, poprawna komunikacja interpersonalna, precyzyjne przekazywanie informacji i wydawanie poleceń, pułapki i bariery w komunikacji
- praca w zespole
- komunikacja i współpraca międzykulturowa
- radzenie sobie ze stresem
- twórcze myślenie
- zarządzanie czasem

Powyżej wymienione tematy szkoleń menedżerskich rozwijają umiejętności kierowania zespołem i często prowadzone są przez osoby mające osobiste doświadczenie menedżerskie, w przeszłości pracujące na kierowniczych stanowiskach.

© 2011