Uczestnictwo w szkoleniach

KOWEZ.EDU.PL

Szkolenia dla biznesu
Szkolenia psychologii biznesu
Jak dbać o rozwój pracownika
Szkolenia z zarządzania
Szkolenia dla inwestorów
Koszty szkoleń
Najpopularniejsze szkolenia
Firmy szkoleniowe w Polsce
Umiejętności menedżerskie
Rodzaje szkoleń
Dlaczego warto szkolić pracowników ?
Uczestnictwo w szkoleniach
Szkolenia z księgowości
Szkolenia z zarządzania
Zarządzanie projektem
Dotacje unijne
Psychologiczne metody badań
Polecamy
psychiatra Warszawa
prawa pacjentów
akademia medyczna
makroekonomia
Centrum Medyczne
home Nota prawna

Uczestnictwo w szkoleniach

Ukończenie studiów i zdobycie tytułu licencjata lub magistra jest pierwszym etapem na drodze zawodowej i świadczy jedynie o tym, że mamy za sobą kilka lat nauki, wykładów i egzaminów. Wiedza zdobyta na uczelni jest wyłącznie teoretyczna i niewiele ma wspólnego z praktycznym światem biznesu. Podobnie niewiele wspólnego ze światem biznesu mają profesorowie i wykładowcy na wyższych uczelniach, ponieważ często są to ludzie oderwani od współczesnej rzeczywistości.

Szkolenia służą zdobywaniu konkretnej wiedzy i umiejętności potrzebnych w firmach, a najistotniejsza jest w nich strona użytkowa i praktyczna. Fachowcy określają, że wiedza zawodowa traci swoją aktualność już po dwóch latach od jej zdobycia. Oznacza to, że nie można poprzestać na tym co wynieśliśmy z poprzedniej edukacji czy pracy. Bez posiadania aktualnej wiedzy zdobytej na kursach trudno zaadoptować się do nowych warunków i wymagań pracodawców. Współczesne firmy stawiają na innowacje technologiczne i organizacyjne i żeby za nimi podążać należy się stale dokształcać.

Ciągły proces uczenia powoduje tworzenie wciąż nowych połączeń nerwowych w mózgu, a przez to rosną umiejętności myślenia, analizowania, kojarzenia faktów, porównywania i wyciągania wniosków. Sprzyja to kreatywności szybszemu podejmowaniu decyzji. Zdobywając nawet mało interesujące z pozoru informacje poprawia się pamięć i sprawność intelektualną na długie lata życia.

Ponadto statystyki dowodzą, że ilość posiadanych dyplomów i certyfikatów zdobytych na szkoleniach ma bezpośredni wpływ na poziom wynagrodzenia. Świadczą o tym raporty płacowe firm badawczych. Osoby posiadające doskonałe przeszkolenie stanowią wśród bezrobotnych najmniejszy odsetek i w przypadku utraty pracy najszybciej znajdują nowe zatrudnienie. Pracodawcy często postrzegają ich jako osoby ambitne i żądne wiedzy, co w przyszłości może owocować prawdziwym profesjonalizmem. Zanim potencjalny pracodawca zdecyduje się na rozmowę z kandydatem przed przyjęciem do pracy, uważnie studiuje w CV rubrykę „wykształcenie i szkolenia”. Ilość odbytych kursów świadczy o inwestowaniu w kapitał intelektualny. Zgłębianie wiedzy na kursach może rozszerzyć horyzont zainteresowań i doprowadzić do całkowitej zmiany drogi zawodowej. Np. ze zwykłego dziennikarza piszącego o funduszach europejskich, można przekwalifikować się w doradcę d/s funduszy. Konieczne jest tylko zainteresowanie, prawdziwa pasja oraz wiele kursów i szkoleń. Każda dodatkowa umiejętność poszerza zakres samodzielności, pozwala pozbyć się braku pewności siebie i uniezależnia finansowo.

Wreszcie na kursach i szkoleniach można poznać ludzi, którzy mogą przyspieszyć karierę zawodową. Osoby towarzyskie, ciekawe nowych znajomości mają łatwiejszy dostęp do interesujących ofert pracy.

© 2011