Zarządzanie projektem

KOWEZ.EDU.PL

Szkolenia dla biznesu
Szkolenia psychologii biznesu
Jak dbać o rozwój pracownika
Szkolenia z zarządzania
Szkolenia dla inwestorów
Koszty szkoleń
Najpopularniejsze szkolenia
Firmy szkoleniowe w Polsce
Umiejętności menedżerskie
Rodzaje szkoleń
Dlaczego warto szkolić pracowników ?
Uczestnictwo w szkoleniach
Szkolenia z księgowości
Szkolenia z zarządzania
Zarządzanie projektem
Dotacje unijne
Psychologiczne metody badań
Polecamy
psychiatra Warszawa
prawa pacjentów
akademia medyczna
makroekonomia
Centrum Medyczne
home Nota prawna

Zarządzanie projektem

Szkolenie skierowane do osób, które rozpoczynają pracę na stanowiskach menedżerów projektu, osób które chcą usystematyzować posiadaną już wiedzę z tego zakresu oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Celem szkolenia jest zaprezentowanie technik niezbędnych do prowadzenia projektu i wyćwiczenie umiejętności efektywnego zarządzania zespołem pracującym przy projekcie.

Kluczowym elementem szkolenia są praktyczne ćwiczenia w zakresie pracy grupowej, budowania zespołu oraz planowania projektu, a także określenie zasad prowadzenia projektu i jego struktury, wykorzystania zasobów projektów oraz kontrola realizacji projektu.

Na szkoleniu dowiesz się i nauczysz w jaki sposób:

- Przygotować plan projektu
- Oszacować niezbędne zasoby potrzebne do realizacji projektu
- Umiejętnie kontrolować proces realizacji projektu na podstawie przygotowanych harmonogramów
- Rozliczać projekt oraz reagować na zaistniałe odchylenia od planowanych założeń
- Przygotować zespół do realizacji zadań i zjednoczyć wokół projektu
- Wykorzystać narzędzia bezpłatne i płatne wspomagające zarządzanie projektami w firmie

W programie szkolenia znajdą się takie zagadnienia zarządzania projektem jak:

- co to jest zarządzanie projektem oraz poszczególne etapy realizacji projektu
- sposób budowania zespołu oraz role jego członków
- umiejętności społeczne i kompetencje menedżera projektu – przywództwo w zespole, motywowanie zespołu, umiejętności komunikacyjne
- koordynacja całości pracy w zespole
- planowanie i organizacja pracy
- tworzenie harmonogramów i struktury podziału prac
- zarządzanie zmianą w projekcie
- sprawowanie kontroli nad przebiegiem prac
- kompleksowa dokumentacja projektu
- organizacja pracy własnej poprzez wyznaczenie sobie priorytetów
- sposoby ustalania priorytetów
- zysk i strata w planowaniu zadań – szacowanie czasu na wykonanie poszczególnych etapów projektu
- analiza celów i kontrola ich realizacji
- metody wyznaczania celów oraz elastyczność w działaniu
- czynności i sytuacje, które nie sprzyjają efektywnemu wykorzystaniu czasu tzw. „złodzieje czasu”
- przekazywanie praw i uprawnień czyli tzw. delegowanie na swoich podwładnych – proces delegowania i jego procedura
- czynniki sukcesu w delegowaniu
- elementy i granice delegowania
- opory zespołu przeciwko delegowaniu
- błędy w delegowaniu i sposoby ich unikania


Metody pracy wykorzystywane podczas szkolenia:

- dyskusje
- studium przypadku
- ćwiczenia indywidualne i grupowe
- kwestionariusze i testy zachowań
- odgrywanie scenek/ról
- gry symulacyjne
- burze mózgów

© 2011