Firmy szkoleniowe w Polsce


Nowoczesna firma inwestuje w szkolenia pracowników

Firmy szkoleniowe w Polsce

Magazyn Ekonomiczny Home&Market co roku przygotowuje ranking firm szkoleniowych w oparciu o wielkość przychodów netto z działalności szkoleniowej z roku poprzedniego. Poniżej zostanie omówiony ranking z roku 2010 oraz firmy, które znalazły się na pierwszych 10 miejscach.

Miejsce Nazwa (przychody netto w zł) Profil działania
1 Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (18 430 000) szkolenia dla kadry kierowniczej oraz personelu średnich i dużych firm polskich i międzynarodowych.
2 House Of Skills S.A. (18 258 929) szkolenia dotyczące formułowania strategii, skutecznego przywództwa, rozwijania talentów, podnoszenia efektywności oraz budowania solidnych fundamentów firmy.
3 Mediator Group S.A. (14 255 610) obszary takie jak: human resources, corporate identity, public relations oraz audyt.
4 Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. (13 583 656) budowanie i wdrażanie planów rozwojowych, doskonalenie zarządzania i skuteczne wykonywane bieżących zadań.
5 Nowe Motywacje Sp. z o.o. (12 872 360) budowanie kompetencji pracowników pod kątem celu biznesowego organizacji.
6 Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. (8 930 000) rozwój kapitału ludzkiego poprzez podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy.
7 Profes (7 339 490) doskonali procesy zarządzania oraz rozwija kompetencje zadry zarządzającej i pracowników.
8 FPL Sp. z o.o. (6 586 382) szkolenia w dziedzinie doskonalenia umiejętności handlowych i rozwijania kompetencji menedżerskich.
9 Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. (6 202 270) szkolenia z zakresu zarządzania oraz prawa, bankowości, rachunkowości i informatyki.
10 „Warsaw Study Centre Sp. z o.o.” Sp. K. (5 185 833) szkoła ucząca języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i polskiego.